Landsbygdsutveckling

Vi får i samband med en investering 2018 stöd från EU. Syftet med investeringen är att effektivisera och därmed kunna öka produktionen samt skapa sysselsättning och utveckla bageriet.

Investeringen består i en förpackningsmaskin för att få en effektivare produktion genom en modernisering av märkning och förslutning av lock.